Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza
I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego.

Szczegóły dotyczące niniejszego przetargu znajdują się w Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.