Przebudowa części budynku biurowo - warsztatowego na gabinety rehabilitacji i ochrony zdrowia w Słupsku przy ul. Piłsudskiego 74

Przebudowa części budynku biurowo – warsztatowego na gabinety rehabilitacji i ochrony zdrowia w Słupsku przy ul. Piłsudskiego 74- nr zamówienia: 01/TP/2024

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-989154ce-dfc0-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d           

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-989154ce-dfc0-11ee-9fce-3adbe5eb3a3d