Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS Słupsk S.A. za rok obrotwy 2017

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.
z siedzibą w Smołdzinie

w imieniu Rady Nadzorczej

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. z siedzibą w Smołdzinie za rok obrotowy 2017.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. z siedzibą w Smołdzinie za rok obrotowy 2017” na adres:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsk S.A.
ul. Piłsudskiego 74
76-200 Słupsk.

Oferty należy składać do dnia  23 października 2017 r. do godziny 12:00 (decyduje data wpływu).

 

Szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w treści załączonego pliku.

Załączniki:

  • Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS Słupsk S.A. za rok obrotwy 2017.pdf