Konkurs na członka zarządu PKS Słupsk SA

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

ogłasza nabór na stanowisko:

Członek Zarządu PKS Słupsk SA

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 28 maja 2018 r. (decyduje data wpływu) 
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA, 
76-200 Słupsk ul. Piłsudskiego 74 w godz.: 7.00 - 14.00.

 

 

Załączniki:

  • Regulamin postępowania na wybór członka zarządu PKS Słupsk 2018.pdf 
  • zał 2 kwestionariusz.docx 
  • zał. 3 oświadczenie.docx