Nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż: prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1030 ha, położonej w Słupsku przy ulicy Piłsudskiego 74, oznaczonej jako działka nr 877/1 z obrębu 0009.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Regulaminie nieograniczonego przetargu ofertowego.

Załączniki:

  • SIWZ - nieograniczony przatarg ofertowy na sprzedaż działki.pdf 
  • REGULAMIN PRZETARGU OFERTOWEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI.pdf