Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

WŁADZAMI SPÓŁKI SĄ:

1. ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

2. RADA NADZORCZA

3. ZARZĄD

 

ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY reprezentuje Starosta Słupski i Starosta Lęborski

 

RADA NADZORCZA:

Maciej Chaberski - Przewodniczący Rady

Leszek Leciejewski - Wice Przewodniczący Rady

Bartłomiej Tutak - Sekretarz Rady

 

ZARZĄD:

Tomasz Kowalczyk - Prezes Zarządu