I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza
I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego.

Szczegóły dotyczące niniejszego przetargu znajdują się w Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Załączniki:

  • Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.pdf 
  • REGULAMIN I NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ.pdf 
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu - oświadczenie.docx 
  • Formularz ofertowy.docx 
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
  • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf