Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Członek Zarządu - PREZES ZARZĄDU PKS SŁUPSK SA

 

Dokumenty należy złożyć do 18 sierpnia 2020 r. do godziny 14:00 (decyduje data wpływu)
w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA,
76-200 Słupsk, ul. Piłsudskiego 74 w godz: 7:00-14:00.

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego wraz załącznikami do pobrania poniżej.

 

 

 

Załączniki:

  • Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na wybór członka zarządu - prezesa zarzadu PKS Słupsk.pdf 
  • Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy.docx 
  • Załącznik nr 2 Klauzula zgody.docx 
  • Załącznik nr 3 Oświadczenie.docx