Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 i 2021

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA

w imieniu Rady Nadzorczej


zaprasza uprawnione podmioty do składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupski SA za rok obrotowy 2020 i 2021.

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w ogłoszeniu.

Załączniki:

  • Ogłoszenie na biegłego rewidenta.pdf