I NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - DZIAŁKA LĘBORK

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza
I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6/5 - działka w Lęborku przy ul. Abrahama 19

Szczegóły dotyczące niniejszego przetargu znajdują się w ogłoszeniu o
I nieograniczonym przetagu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka Lębork

Załączniki:

  • Ogłoszenie o I nieograniczonym przetagu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka Lębork.pdf 
  • Regulamin I nieograniczonego przetagu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka Lębork.pdf 
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu - działka Lębork - oświadczenie.docx 
  • Formularz ofertowy - działka Lębork.docx 
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
  • Zawiadomienie o zakończeniu przetargu.pdf