I NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - DZIAŁKA SŁUPSK

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza
I nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 872/2 - działka w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego 74

Szczegóły dotyczące niniejszego przetargu znajdują się w ogłoszeniu o
I nieograniczonym przetagu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka Słupsk

Załączniki:

  • Ogłoszenie o I nieograniczonym przetagu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka Słupsk.pdf 
  • Regulamin I nieograniczonego przetagu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka Słupsk.pdf 
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu - działka Słupsk - oświadczenie.docx 
  • Formularz ofertowy - działka Slupsk.docx 
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
  • Zawiadomienie o zakończeniu przetargu.pdf