Dane Spółki

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna

ul. Główna 65

76-200 Głobino

 

adres do korespondencji:

ul. Kołłątaja 15A (dworzec autobusowy)

76-200 Słupsk

 

tel. centr.: 59 844-71-00

fax: 59 844-71-01

e-mail: sekretariat@pks.slupsk.pl

www.pks.slupsk.pl

NIP: 839-000-55-40

REGON: 000616505

 

KRS: 000 029 44 53

Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitał zakładowy: 3 300 000,00 zł