II NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - DZIAŁKA SŁUPSK

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza
II nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 872/2 - działka w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego 74

Szczegóły dotyczące niniejszego przetargu znajdują się w ogłoszeniu o
II nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka Słupsk

Załączniki:

  • Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Słupsk.pdf 
  • Regulamin II nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Słupsk.pdf 
  • Formularz ofertowy - działka Slupsk.docx 
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu - działka Słupsk - oświadczenie.docx 
  • Informacja z otwarcia ofert.pdf 
  • Zawiadomienie o zakończeniu przetargu.pdf