III NIEOGRANICZONY PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - DZIAŁKA LĘBORK

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza
III nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 6/5 - działka w Lęborku przy ul. Abrahama 19

Szczegóły dotyczące niniejszego przetargu znajdują się w ogłoszeniu o
III nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka Lębork

Załączniki:

  • Ogłoszenie o III nieograniczonym przetagu pisemnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - Lębork.pdf 
  • Regulamin III nieograniczonego przetagu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Lębork.pdf 
  • Formularz ofertowy - działka Lębork.docx 
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu - działka Lębork - oświadczenie.docx 
  • Informacja z otwarcia ofert 22.03.2021.pdf 
  • Zawiadomienie o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym 23.03.2021.pdf