I NIEOGRANICZONY PRZETAG USTNY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - DZIAŁKI O NUMERZE 872/2

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 872/2 - działka w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego 74

Szczegóły dotyczące niniejszego przetargu znajdują się w ogłoszeniu o
I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka Słupsk

Załączniki:

  • Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działka Słupsk.pdf 
  • Regulamin I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - działka Słupsk.pdf 
  • Załącznik do Regulaminu Przetargu - działka.docx 
  • Wzór oświadczenia małżonka - zgoda na zakup.doc 
  • Informacja z przebiegu licytacji 5.05.2021.pdf 
  • zawiadomienie o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym 6.05.2021.pdf