II NIEOGRANICZONY PRZETAG USTNY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - DZIAŁKI O NUMERZE 872/2

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 872/2 - działka w Słupsku przy ul. Józefa Piłsudskiego 74

Szczegóły dotyczące niniejszego przetargu znajdują się w ogłoszeniu o
II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka Słupsk

Załączniki:

  • Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działka Słupsk.pdf 
  • Regulamin II nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości - działka Słupsk.pdf 
  • Załącznik do Regulaminu Przetargu - działka.docx 
  • Wzór oświadczenia małżonka - zgoda na zakup.doc 
  • Informacja z przebiegu licytacji.pdf 
  • Zawiadomienie o zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.pdf