Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu

 Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza nabór na stanowisko:

 

PREZESA ZARZĄDU PKS SŁUPSK SA

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego wraz załącznikami do pobrania pod adresem: http://bip2.pks.slupsk.pl.

Dokumenty należy złożyć do 18.06.2021 r. (decyduje data wpływu) w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA,

76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15A w godz.: 7:00-14:00.

Załączniki:

  • Regulamin postępowania na wybór członka zarządu - prezesa zarzadu PKS Słupsk..pdf 
  • Kwestionariusz osobowy zal.1.doc 
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw zal.3..docx 
  • RODO- klauzula zgody zal.2.doc