Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

 Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA ogłasza nabór na stanowisko:

 

CZŁONKA ZARZĄDU - PREZESA ZARZĄDU PKS SŁUPSK SA

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego wraz załącznikami do pobrania pod adresem: http://bip2.pks.slupsk.pl.

Dokumenty należy złożyć do 17.02.2023 r. (decyduje data wpływu) w sekretariacie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA,

76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15A w godz.: 7:00-14:00.

Załączniki:

  • Regulamin postępowania.pdf 
  • Kwestionariusz osobowy zal.1.doc 
  • Oświadczenie zał.nr 3.docx 
  • RODO- klauzula zgody zal.2.doc