Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Reklamacje i wnioski

Reklamacje i wnioski przyjmowane są:

1. w formie pisemnej na  adres: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
                                               w Słupsku SA,
ul. Kołłątaja 15A
                                               (dworzec autobusowy)
, 76-200 Słupsk;

2. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pks.slupsk.pl