Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna
MENU
Dane Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Majątek Spółki
Oferty pracy
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu
Archiwum
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Zamówienia publiczne
Aktualne
Archiwum
Ogłoszenia
Sprzedaż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W SŁUPSKU S.A.”

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018)

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf122,67 kB
0_Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf19 395,49 kB
1_Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf173,95 kB
1A_Załącznik nr 1a - Arkusz kalkulacyjny.pdf159,71 kB
2_Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 25a ust.1 ustawy.doc.pdf155,03 kB
3_Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1.doc.pdf163,77 kB
4_Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.pdf176,49 kB
5_Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf155,21 kB
6_Załącznik nr 6 - Wzór umowy.pdf225,67 kB
7_Załącznik nr 7 - Formularz JEDZ.pdf298,69 kB
8_Załącznik Nr 8 - Wykaz dysponowania taborem.pdf150,72 kB
Zmiana treści SIWZ oraz załączników 1a i 6.zip16 921,78 kB
Załączniki edytowalne.zip91,58 kB
Ogłosznie o zamówieniu - sprostowanie.pdf67,83 kB
Odpowiedzi na zapytania.zip7 260,95 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf785,34 kB
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej.pdf1 266,00 kB
Autor dokumentu: Paulina Prusak
Udostępnił: Paulina Prusak (2018-03-06, godz. 14:58)
Modyfikacja: Paulina Prusak (2018-05-21, godz. 07:40)
Odwiedzin: 2358

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 214048