Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna
MENU
Dane Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Majątek Spółki
Oferty pracy
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu
Archiwum
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Zamówienia publiczne
Aktualne
Archiwum
Ogłoszenia
Sprzedaż

Dokumenty
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu
Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 214140