Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna
MENU
Dane Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Majątek Spółki
Oferty pracy
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu
Archiwum
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Zamówienia publiczne
Aktualne
Archiwum
Ogłoszenia
Sprzedaż

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 3 300 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy 00/100) i dzieli się na 330 000  akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000330000.

59,37% akcji posiada Powiat Słupski, a 40,63% Powiat Lęborski.  

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Paulina Prusak
Udostępnił: Paulina Prusak (2016-09-22, godz. 10:25)
Modyfikacja: Paulina Prusak (2016-09-22, godz. 13:45)
Odwiedzin: 5236

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 214157