Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku Spółka Akcyjna
MENU
Dane Spółki
Przedmiot działalności Spółki
Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje
Struktura organizacyjna
Majątek Spółki
Oferty pracy
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu
Archiwum
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania zawartych w nich danych
Udostępnianie informacji publicznej nie zawartej w BIP
Kontakt
Zamówienia publiczne
Aktualne
Archiwum
Ogłoszenia
Sprzedaż

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

SUKCESYWNE DOSTAWY PALIW DLA

PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ

W SŁUPSKU S.A.”

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej powyżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53)

 

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w ogłoszeniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf123,92 kB
SIWZ dostawy paliw 2019.pdf20 854,85 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc.pdf75,62 kB
Załącznik nr 1a - Arkusz kalkulacyjny.doc.pdf62,39 kB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy na podst. art. 25a ust.1 ustawy.doc.pdf56,96 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1.doc.pdf65,20 kB
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.doc.pdf78,34 kB
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.odt.pdf57,26 kB
Załącznik nr 6 - Wzór umowy paliwa 2017.doc.pdf127,95 kB
Załącznik nr 7 - Formularz JEDZ.pdf191,59 kB
Załącznik Nr 8 - Wykaz dysponowania taborem.doc.pdf53,66 kB
Załączniki edytowane do SIWZ.7z49,09 kB
odpowedzi na pytania do SIWZ.pdf6 917,68 kB
Zmiana treści SIWZ doatwy paliw 2019.pdf21 339,47 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf747,56 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf731,58 kB
Autor dokumentu: Paulina Prusak
Udostępnił: Paulina Prusak (2019-04-17, godz. 15:07)
Modyfikacja: Paulina Prusak (2019-09-09, godz. 16:45)
Odwiedzin: 3120

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 214083